Podsumowanie kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”

DSC_0636Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie od kilku lat aktywnie bierze udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, której głównym celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W roku 2017 kampanię realizowano pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”, a co za tym idzie, skoncentrowano się na wspieraniu dzieci i młodzieży w tworzeniu silnych więzi rówieśniczych opartych na uczciwych relacjach i zaufaniu.

Tradycją jest coroczny bilans działań prowadzonych w ramach kampanii ZTU.
W tym roku przedstawiciele SOSW w Sulęcinie uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym kampanię, które odbyło się 27.02.2018 r. w sali wystawowej SOK. Z grona naszych podopiecznych nagrody od Fundacji „Trzeźwy Umysł” oraz dyplomy za osiągnięcia w konkursach plastycznych otrzymali uczniowie: Kamila Szachniewicz, Weronika Walicka, Konrad Kowalczyk oraz Damian Seremak. Dodatkowo dyplomami doceniono zaangażowanie w działania profilaktyczne uczniów: Aleksandry Poznańskiej, Adriana Buckiego i Krzysztofa Wołyńca. Gospodarze spotkania: Iwona Walczak, Andrzej Żelechowski i Zbigniew Dauksza, złożyli na ręce uczniów upominki i dyplomy. Podziękowali również kadrze pedagogicznej za nakład pracy włożony
w realizację założeń kampanii: Dyrektor Danucie Malinowskiej, Monice Stegeman i Urszuli Kołodziej. Spotkanie przebiegało w niezwykle przyjemnej i serdecznej atmosferze.

Opracowała: Urszula Kołodziej

Zdjęcia przesłane przez GKRPA w Sulęcinie.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.