Apel inaugurujący rok szkolny 2018/2019 (03.09.2018r.)

IMG_7183„Nie możesz zatrzymać żadnego dnia,
ale możesz go nie stracić”
(przysł. chińskie)

Tak niedawno zabrzmiał ostatni dzwonek , który zakończył stary rok szkolny, a dzisiaj rozpoczynamy nowy 2018/2019. Z szumem morskich fal w uszach, wspomnieniem niezapomnianych wakacyjnych chwil przystępujemy do nowych szkolnych obowiązków.

Uroczysty apel w SOSW swoją obecnością zaszczycili – Wicestarosta sulęciński  Tomasz Prozorowicz,Przewodniczący Rady Powiatu  Tadeusz Dąbroś, Zastępca Dyrektor Domu Dziecka  Aleksandra DownarKierownik PCPR  Joanna RóżańskaDyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej –  Maciej TonderKomendant Powiatowej Policji mł. insp. Mirosław KędzioraZastępca Dowódcy JRG st.kpt. mgr inż. Rafał Sobczak.

Dyrektor Danuta Malinowska serdecznie powitała przybyłych gości, rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Przypomniała o nowych wyzwaniach, bliskim ukończeniu budowy nowego skrzydła budynku Ośrodka oraz przekazała serdeczne życzenia owocnej pracy uczniom, rodzicom i nauczycielom w nowym roku szkolnym.

Podsumowaniem nauki za miniony rok szkolny były Stypendia Starosty przyznane kilku wyróżniający się uczniom.  Wicestarosta Tomasz Prozorowicz wręczył je Konradowi Kowalczykowi i Krzysztofowi Wołyńcowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nauczycielami prowadzącymi były Ewa Szczepańska i Monika Stegeman. Za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu nagrodzona została Karolina Szwaczuk i Weronika Walicka , których trenerem był nauczyciel Ireneusz Góra.

Pierwszy dzień roku szkolnego był wyjątkowy również dla kilku nauczycieli. Z rąk  Dyrektor Danuty Malinowskiej serdeczne gratulacje, kwiaty oraz akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymały nauczycielki: Katarzyna Dziadas, Diana Chajec i Małgorzata Gąsiorek, natomiast akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczył Wicestarosta nauczycielce Danucie Jagodzińskiej. Nagrody jubileuszowe otrzymały: Krystyna Tylczyńska i Anna Szemitko.

Prowadząca apel Agnieszka Kogut-Szablewska przekazała uczniom i nauczycielom informacje dotyczące organizacji roku szkolnego. Na koniec  Dyrektor Danuta Malinowska pierwszym dzwonkiem rozpoczęła nowy rok szkolny 2018/2019. Naładowani pozytywna energią i chęcią do nauki jesteśmy gotowi na nowe wyzwania!

Życzymy Wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom pomyślnego roku szkolnego!!!!

Wioletta Kaźmierczak

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.