Ogólnopolski Program Edukacyjny „Akademia Dojrzewania”.

Nasze gimnazjum przy SOSW w Sulęcinie przystąpiło po raz szósty do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Akademia Dojrzewania”. Program został przygotowany z myślą o pracy z uczennicami w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.


W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Akademia Dojrzewania” do szkoły zostały przekazane bezpłatne materiały edukacyjne, które umożliwiają ciekawe i fachowe przeprowadzenie zajęć w grupie dziewcząt np. scenariusze zajęć, płyty DVD z filmami edukacyjnymi, poradniki dla dziewcząt i rodziców czy plansze edukacyjne.
Udział uczniów w programie jest poszerzeniem oferty edukacyjnej szkoły, z której uczennice chętnie korzystają.

Wioletta Kaźmierczak
koordynator szkolnego programu

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.