Nowy Samorząd Uczniowski w SOSW już jest!

IMG_20180927_091132Co roku  uczniowie naszej szkoły organizują wybory do Samorządu Uczniowskiego. W ten sposób  również włączamy się do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Samorządy mają   głos „.

Jego celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU. Samorząd Uczniowski powinien pełnić znaczącą funkcje w przygotowaniu młodych ludzi   do roli   świadomych   i  aktywnych   obywateli  i obywatelek. Tworzą go wszyscy uczniowie i     uczennice.  Projekt „Samorządy mają    głos”  wspiera    uczniów,   uczennice, nauczycieli i nauczycielki zainteresowanych rozwijaniem samorządności uczniowskiej w szkołach. W tym roku do akcji  włączyło się prawie 400 szkół z całej Polski. Opiekunkami projektu w SOSW są: Barbara Nowak-Mazurczak i Wioletta Kaźmierczak.

Kandydaci do samorządu przeprowadzili akcje informujące o programie. Komisja wyborcza zachęcała do udziału oraz informowała o programie „Samorządy mają głos”. Przeprowadzono działania przygotowujące uczniów do głosowania.

Przed otwarciem lokalu wyborczego komisja wyborcza mogła sprawdzić na liście  poszczególne zadania: kampania informacyjna przeprowadzona, lokal przygotowany, uczniowie poinformowani o głosowaniu, materiały dla komisji przygotowane, karty dla głosujących też. Pozostało przystąpić o wyznaczonej godzinie do otwarcia drzwi lokalu wyborczego. O godzinie 08.00 pojawili się pierwsi głosujący. Frekwencja była wysoka. Uczniowie ustawieni w kolejce czekali, żeby skorzystać z możliwości wyboru i zagłosować na swojego kandydata lub kandydatkę. Możemy powiedzieć: po raz kolejny udało się!  Wybrano w sposób demokratyczny Samorząd Uczniowski  w naszej szkole!  Teraz  nowy  SAMORZĄD  MA GŁOS!

Zadowoleni z efektów naszej pracy pozdrawiamy wszystkich organizatorów i uczestników demokratycznych i obywatelskich wyborów!

Relacje z naszych przygotowań można obejrzeć na stronie internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej – SAMORZĄD UCZNIOWSKI. Znaleźliśmy się tam wśród wyróżnionych, zauważonych relacji o tej ogólnopolskiej akcji.

Oto wyniki wyborów :

Osób uprawnionych do głosowania: 65

Głosów oddanych: 42

w tym:

  • głosów ważnych: 40
  • głosów nieważnych: 2

Frekwencja: 72,7 %

Głosów ważnych oddanych na:

Lp. Nazwisko i imię Liczba oddanych głosów
1. Dawid Cichy 2
2. Jakub Honcz 1
3. Łukasz Krzykliwy 4
4. Jakub Krawczyk 2
5. Aleksandra Poznańska 7
6. Kinga Rygiel 9
7. Dominik Skorupski 4
8. Damian Spychała 11

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  2018 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Spychała Damian Przewodniczący
2. Rygiel Kinga Z-ca przewodniczącego
3. Poznańska Aleksandra Z-ca przewodniczącego
4. Krzykliwy Łukasz Członek
5. Skorupski Dominik Członek
6. Cichy Dawid Członek
7. Krawczyk Jakub Członek
8. Honcz Jakub Członek

Wioletta Kaźmierczak

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.