Mamy to!!! Biliśmy rekord z WOŚP

DSC_197416 października 2018 r. podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie, po raz piąty zorganizował i wziął udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

W ubiegłym roku w akcji wzięło udział 85 100 uczestników, mamy nadzieję, że w tym razem było nas znacznie więcej. Dyrektor SOSW Danuta Malinowska  razem z gośćmi zaproszonymi: Panią Iwoną Walczak – Zastępcą Burmistrza, Panią Aleksandrą Jasicką – Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego, a także przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie oraz pracownikami, nauczycielami i uczniami z zaprzyjaźnionych przedszkoli oraz sulęcińskich szkół wzięli udział w akcji, którą wypromowała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do udziału w sulęcińskim wydarzeniu włączyły się przedszkolaki z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych, a przede wszystkim uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

 Nasz Ośrodek był jedyną instytucją w powiecie sulęcińskim, która wzięła udział w tym niesamowitym przedsięwzięciu, a jedną z 1142 instytucji w całej Polsce. Podczas zorganizowanej akcji w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie, punktualnie o 12:00, przez kolejne 30 minut wspólnie zrobiliśmy ogromną rzecz dla promowania nauki pierwszej pomocy. W Sulęcinie w godzinach 12.00 – 12.35, skutecznie prowadziliśmy resuscytację na 10 fantomach, zwiększając świadomość wśród uczestników spotkania, jak ważne są czynności pierwszej pomocy, podjęte na rzecz osób nieprzytomnych. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione przez Fundacją po spłynięciu informacji ze wszystkich instytucji. Wstępnie wiemy, że było nas ponad 105 000 uczestników. W Sulęcinie w akcji, która odbyła się w hali sportowej w I LO, uczestniczyło ponad 363osoby. Za udostępnienie nam miejsca w hali sportowej, serdeczne podziękowania składamy Pani Aleksandrze Jasickiej Dyrektor I LO.

Inicjatorem oraz koordynatorem akcji była Katarzyna Dziadas, wicedyrektor SOSW, przeszkolona przez Fundację WOŚP. W tym szczególnym dniu zanim rozpoczęto właściwą resuscytację krążeniowo – oddechową, strażak, a zarazem ratownik medyczny Bartłomiej Kaczmarek wskazał istotę pierwszej pomocy, a także udzielił krótkiego instruktażu, jak prawidłowo prowadzić działania, niejednokrotnie ratujące życie człowieka. Następnie goście zaproszeni, nauczyciele i uczniowie przystąpili do 30-minutowej akcji reanimacyjnej, tym samym sprawdzając swoje umiejętności i udowadniając, że pierwsza pomoc jest bardzo ważna!!!
POKAZALIŚMY EUROPIE, JAK POLSKA RATUJE ŻYCIE!
A POLSCE, JAK SULĘCIN UCZY RATOWAĆ!

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W AKCJI!!!
ZAPRASZAMY ZA ROK!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.