X Szkolny Konkurs Recytatorski „Co słonko widziało”

słonkoOd dziesięciu lat w Miesiącu Bibliotek Szkolnych uczniowie SOSW w Sulęcinie biorą udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim pt.: ”Co słonko widziało…” Konkurs utrwalił się w naszej szkolnej społeczności i uczniowie chętnie biorą w nim udział.
Dnia 18 października 2018 r. odbyła się X edycja w której wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i SPdP przy SOSW. Łącznie do konkursu przystąpiło 17 uczniów.

Cele konkursu, które chcieliśmy osiągać, to:
– popularyzacja i zainteresowanie literaturą dziecięcą,
– rozwijanie dziecięcych zdolności i talentów,
– rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej,
– doskonalenie mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości,
– doskonalenie prawidłowego interpretowania utworu,
– podnoszenie poziomu kompetencji językowych – kultury słowa oraz zasobu słownika.
Z podziwem dla uczestników, publiczność i jury konkursu w składzie: Anna Szemitko, Anna Sulikowska i Agnieszka Senyszyn wysłuchało występów indywidualnych i klasowych. Dzieci prezentowały utwory wybrane indywidualnie i w oparciu o księgozbiór biblioteki szkolnej. Ich występ wzruszył i zachwycił.
Jury wyłoniło jednego laureata, którym został  uczennica III klasy SPdP Kamila Szachniewicz. Kamila dokonała interpretacji wiersza Juliana Tuwima: „Dwa wiatry” z pomocą urządzenia wspierającego komunikację „Mówik”. Wyróżniono również klasę II/III SP ZET oraz klasę II SPdP, która corocznie przygotowuje dowcipną interpretację poezji polskiej.
Organizatorki konkursu: Dorota Nazwalska i Joanna Duź dziękują Dyrektor SOSW w Sulęcinie Danucie Malinowskiej i właścicielom Księgarni „U Rzeckiego” za ufundowanie nagród i zapraszają chętnych do udziału w konkursie w przyszłym roku.

Dorota Nazwalska

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.