XI Szkolny Konkurs Recytatorski „Co słonko widziało” (29.10.2019r.)

7 (1)Dnia 29.10.2019 r. odbył się XI Szkolny Konkurs Recytatorski „Co słonko widziało…”. Organizowany w Miesiącu Bibliotek Szkolnych konkurs  wpisał się w naszą tradycję szkolną. Biorących w nim udział uczniów jest coraz więcej. Łącznie wystąpiło 25 uczniów.

W jesiennej scenerii prezentowały się klasy i i indywidualni uczniowie. Publiczność szkolna i jury z uwagą wysłuchało recytacji i prezentacji uczniów indywidualnych i występów grupowych. Prezentacje przed publicznością wymagały wielkiej odwagi , zwłaszcza dzieci z klas I-III. Występujący prezentowali utwory wybrane indywidualnie i w oparciu o księgozbiór Biblioteki Szkolnej.  Ich występ urzekł nas i wzbudził nasz podziw.

Jury w składzie Krystyna Tylczyńska i Ewa Rewers wyłoniły laureata, którego doskonała interpretacja, ekspresja i wrażliwość estetyczna zachwyciła nas wszystkich. Laureatem została Aleksandra Poznańska. Laureatami zostali także Piotr Chruślak i Maciej Czerwiński. Wyróżniono Aleksandra Krupę i uczniów Klasy I SP A, I-III ZET.  Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni.

Organizatorki konkursu Dorota Nazwalska i Joanna Duź dziękują wychowawcom i opiekunom występujących dzieci za przygotowanie ich do konkursu  i współudział w organizacji uroczystości.

Specjalne podziękowania składamy dyrektor  SOSW w Sulęcinie pani Danucie Malinowskiej, właścicielom Księgarni „U Rzeckiego” i pani Alicji Jackowskiej  za ufundowanie nagród.

Chętnych zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.

Dorota Nazwalska

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.