Wernisaż prac plastycznych VII edycji Międzyszkolnego Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Plastycznego „Historia malowana” (07.11.2019r.)

01 (18)Maria Skłodowska-Curie, Jan Matejko, Barbara Radziwiłłówna,   Królowa Jadwiga, Bolesław Chrobry- pierwszy król Polski w stroju koronacyjny z włócznią św. Maurycego – są to tylko niektóre tytuły zwycięskich prac konkursu „Historia malowana”, które można oglądać w Sulęcińskim Ośrodku Kultury.

7 listopada odbył  się wernisaż prac pokonkursowych VII edycji Międzyszkolnego Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Plastycznego pt. „Historia malowana”.  Wernisaż   został   przygotowany   we   współpracy  Sulęcińskiego  Ośrodka   Kultury i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

Obecnością na wernisażu  zaszczycili nas wicestarosta sulęciński- Tomasz Prozorowicz, przewodniczący Rady Powiatu- Czesław Symeryak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- Maciej Tonder, dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie- Izabela Hutyra. Wyjątkowymi    gośćmi i  najważniejszymi adresatami wystawy byli  uczniowie SOSW z nauczycielami oraz   uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków wraz z opiekunką panią Violettą Kobylnik.

Spośrod nadesłanych w tej edycji 484 prac z 64 placówek oświatowych z województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego wyłoniono 40 laureatów. Nadesłane prace dotyczyły wydarzeń i postaci  z historii Polski od średniowiecza do współczesności. Tematyka prac była dość zróżnicowana: od chrztu Polski poprzez czasy Bolesława Śmiałego, bitwy pod Oliwą, Barbary Radziwiłłówny, Tadeusza Kościuszki, gen. Józefa Hallera, Ignacego Paderwskiego, Józefa Piłsudskiego do czasów Ireny Sendlerowej.

Prace charakteryzowały się wysokim poziomem umiejętności artystycznych ich autorów. Prace zostały wykonane różnorodnymi technikami: forma przestrzenna, rysunek, akwarele, pastele, colaż, wyklejanki z plasteliny i innych materiałów, techniki mieszane, formy przestrzenne.

Wystawa prac dzieci i młodzieży  dostępna jest  dla zwiedzających do końca   listopada.  Serdecznie zapraszamy  do jej odwiedzenia i  podziwiania wiedzy oraz umiejętności  plastycznych autorów.

Wioletta Kaźmierczak

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.