Kadra

Pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie:

Danuta MalinowskaDyrektor

 

  1. Nauczyciele przedmiotowcy w szkole podstawowej i gimnazjum dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną:

Urszula Kołodziej – wychowawczyni klasy I-II SP ZET

Anna Szemitko –  wychowawczyni klasy II-III  SP

Agnieszka Kogut-Szablewska – nauczycielka biologii i przyrody, chemii i fizyki, wychowawczyni klasy IV – VI szkoły podstawowej

Małgorzata Góra – nauczycielka matematyki i wychowania fizycznego

Monika Stegeman – nauczycielka plastyki, techniki, prowadzi arteterapię

Ireneusz Sikorski – nauczyciel informatyki i techniki, wychowawca klasy I-III gimnazjum

Barbara Nowak – Mazurczak – nauczycielka języka polskiego

Wioletta Kaźmierczak – nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia

Joanna Duź – nauczycielka geografii

Monika Skibicka – nauczycielka języka niemieckiego

Diana Chajec – nauczycielka muzyki

Katarzyna Dziadas – nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa

Ireneusz Góra – nauczyciel wychowania fizycznego

Aneta Michalska – nauczycielka gimnastyki korekcyjnej

Aleksandra Okopień – nauczycielka religii.

2. Nauczyciele Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną:

Urszula Kołodziej – wychowawczyni oddziału I-II szkoły podstawowej ZET

Małgorzata Gąsiorek – wychowawczyni oddziału IV-VI szkoły podstawowej ZET

Ewa Szczepańska – wychowawczyni oddziału III gimnazjum ZET

Ewa Rewers – wychowawczyni oddziału I-III gimnazjum ZET

Diana Chajec – nauczycielka muzyki

Małgorzata Góra – nauczycielka wychowania fizycznego

Joanna Duź – nauczycielka wychowania fizycznego

Aneta Michalska – nauczycielka gimnastyki korekcyjnej

Aleksandra Okopień – nauczycielka religii

Monika Stegeman – nauczycielka plastyki, techniki

Ireneusz Sikorski – nauczyciel informatyki i techniki.

3. Nauczyciele Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

Anna Sulikowska – wychowawczyni klasy II-III SPdP

Katarzyna Dziadas – wychowawczyni klasy I-III SPdP

Małgorzata Góra – nauczycielka wychowania fizycznego

Ireneusz Góra – nauczyciel wychowania fizycznego

Wioletta Kaźmierczak – nauczycielka wychowania do życia

Aleksandra Okopień – nauczycielka religii

Agnieszka Kogut-Szablewska – nauczycielka przysposobienia do pracy

Monika Stegeman – nauczycielka zajęć kształtowania kreatywności

Ireneusz Sikorski – nauczyciel informatyki i techniki.

4. Nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub terapeutyczne:

Danuta Malinowska

Aneta Michalska

Ewa Rewers

Diana Chajec

Anna Szemitko

Anna Sulikowska

Izabela Lenard

Katarzyna Dziadas

Urszula Kołodziej

Ewa Szczepańska

Krystyna Tylczyńska

Monika Stegeman

Agnieszka Kogut-Szablewska

Joanna Duź

Agnieszka Bojar

Ireneusz Sikorski

5. Specjaliści:

Katarzyna Gardziejewska – pedagog

Krystyna Tylczyńska – logopeda

Iwona Jarzyna – higienistka szkolna

6. Pomoc w oddziałach ZET:

Magdalena Grochowska – pomoc w oddziałach I-II szkoły podstawowej ZET

Regina Prusinowska – pomoc w oddziałach IV-VI szkoły podstawowej ZET

7. Pozostali pracownicy pedagogiczni:

Dorota Nazwalska – nauczyciel bibliotekarz

Maria Początko – wychowawczyni świetlicy szkolnej

8. Wychowawcy sprawujący nadzór nad uczniami objętymi opieką całodobową:

Arkadiusz Kałużny

Magdalena Myślicka

Danuta Jagodzińska

Artur Duź

9. Pracownicy administracji i obsługi:

Maria Dziadas – główna księgowa

Angelika  Kamfonik – starszy referent

Izabela Stodulska – intendentka

Zbigniew Smejlis – ins. ds. technicznych

Ewa Rosochacka – pracownica pralni

Maria Skrzypacz – pracownica kuchni

Agnieszka Senyszyn – pracownica obsługi.