Kadra

Pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie:

Danuta MalinowskaDyrektor

Katarzyna Dziadas – Wicedyrektor

 

  1. Nauczyciele przedmiotowcy w szkole podstawowej i klasach dotychczasowego gimnazjum dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną:

Diana Chajec – nauczycielka muzyki

Joanna Duź – wychowawczyni klasy II-III SP ZET, nauczycielka geografii

Katarzyna Dziadas – nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa

Agnieszka Kogut-Szablewska – nauczycielka biologii i przyrody, chemii i fizyki, wychowawczyni klasy VII – VIII szkoły podstawowej

Ireneusz Góra – nauczyciel wychowania fizycznego

Małgorzata Góra – nauczycielka matematyki i wychowania fizycznego, wychowawczyni klasy IV – V szkoły podstawowej

Wioletta Kaźmierczak – nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia

Regina Kucharska – nauczycielka języka niemieckiego

Aneta Michalska – nauczycielka gimnastyki korekcyjnej

Barbara Nowak – Mazurczak – nauczycielka języka polskiego, wychowawczyni klasy III gimnazjum

Aleksandra Okopień – nauczycielka religii

Ireneusz Sikorski – nauczyciel informatyki i techniki

Monika Stegeman – nauczycielka plastyki, zajęć rozwijających kreatywność, prowadzi arteterapię

2. Nauczyciele Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną:

Diana Chajec – nauczycielka muzyki z rytmiką, zajęć rozwijających kreatywność, wychowawczyni klasy III gimnazjum ZET

Joanna Duź – wychowawczyni klasy II-III szkoły podstawowej ZET

       Małgorzata Gąsiorek – wychowawczyni oddziału IV-VIII szkoły podstawowej ZET

Małgorzata Góra – nauczycielka wychowania fizycznego

Danuta Jagodzińska – wychowawczyni grupy I C oddziału przedszkolnego
przy SOSW w Sulęcinie

Agata Zabłocka – wychowawczyni grupy I A oddziału przedszkolnego przy SOSW w Sulęcinie

Urszula Kołodziej – wychowawczyni grupy I B oddziału przedszkolnego
przy SOSW w Sulęcinie

Aneta Michalska – nauczycielka gimnastyki korekcyjnej

Aleksandra Okopień – nauczycielka religii

Joanna Pater – nauczycielka wychowania fizycznego

Ireneusz Sikorski – nauczyciel zajęć komputerowych

Monika Stegeman – nauczycielka plastyki, zajęć rozwijających kreatywność

Anna Szemitko – wychowawczyni klasy IV szkoły podstawowej ZET

3. Nauczyciele Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

Katarzyna Dziadas – nauczycielka przysposobienia do pracy

Ireneusz Góra – nauczyciel wychowania fizycznego

Aleksandra Okopień – nauczycielka religii

Ewa Rewers – wychowawczyni oddziału I-III SPdP

Ireneusz Sikorski – nauczyciel przysposobienia do pracy

Monika Stegeman – nauczycielka zajęć kształtowania kreatywności

Anna Sulikowska – nauczycielka przysposobienia do pracy

Ewa Szczepańska – wychowawczyni oddziału II SPdP

 

4. Nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub terapeutyczne oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Agnieszka Bojar

Diana Chajec

Joanna Duź

Katarzyna Dziadas

Katarzyna Gardziejewska

Małgorzata Gąsiorek

Wioletta Kaźmierczak

Agnieszka Kogut-Szablewska

Izabela Lenard

Marta Maćkowska

Danuta Malinowska

Aneta Michalska

Barbara Nowak-Mazurczak

Joanna Pater

Maria Początko

Ewa Rewers

Ireneusz Sikorski

Monika Stegeman

Ewa Szczepańska

Anna Szemitko

Krystyna Tylczyńska

 

5. Specjaliści:

Katarzyna Gardziejewska – pedagog

Iwona Jarzyna higienistka szkolna

Agnieszka Kogut-Szablewska socjoterapeuta

Marta Maćkowska – psycholog

Ewa Rewers – doradztwo zawodowe

Ewa Szczepańska – logopeda

Krystyna Tylczyńska – logopeda

 

6. Pomoc w oddziałach ZET:

Magdalena Grochowska – pomoc w oddziałach II-III szkoły podstawowej ZET

Agnieszka Senyszyn – pomoc w oddziałach IV szkoły podstawowej ZET

Marzena Sienkiewicz – pomoc w oddziałach przedszkolnych

7. Pozostali pracownicy pedagogiczni:

Dorota Nazwalska – nauczyciel bibliotekarz

Joanna Pater – wychowawczyni świetlicy szkolnej

Maria Początko – wychowawczyni świetlicy szkolnej

8. Wychowawcy sprawujący nadzór nad uczniami objętymi opieką całodobową:

Agnieszka Bojar

Artur Duź

Arkadiusz Kałużny

Magdalena Rygiel

 

9. Pracownicy administracji i obsługi:

Agnieszka Cieślińska – sprzątaczka

Maria Dziadas – główna księgowa

Anna Grancewicz – referent

Paulina Jóźwik – sprzątaczka/pracownica pralni

Izabela Kościółek – pracownica kuchni

Izabela Stodulska – intendentka

Ewa Rosochacka – pracownica pralni