15. Akcja znicz – sprzątanie opuszczonych i zaniedbanych grobów (29.10.2015r.)