20. Wojewódzki konkurs plastyczny Prawo dzieci do zabawy i wypoczynku w Gorzowie Wlkp (25.11.2015r.)