Do pobrania

1_Statut_tekst ujednolicony_31.08.2017

2. Program profilaktyczny SOSW

3. Program wychowawczy SOSW

4. Koncepcja pracy szkoly

5. Procedury PPP

6. Procedura obiegu orzeczeń wydawanych przez PPP

7. Zalacznik nr 5 – Informacja dla rodziców

 

Poniżej do pobrania Oświadczenie dla uczestników V edycji międzyszkolnego wojewódzkiego konkursu historyczno-plastycznego pt. „Historia malowana”

OŚWIADCZENIE