32. Laury od Marszałek Województwa Lubuskiego (18.04.2016r.)