04. Podsumowanie XV edycji konkursu plastycznego RAZEM LEPIEJ w ogólopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł – Warszawa 2015 (23.09.2015r.)