07. Cztery pory roku – JESIEŃ Uroczysko Lubniewsko (01.10.2015r.)