19. I Turniej Gier Edukacyjnych SP Województwa Lubuskiego w SOSW (17.11.2015r.)