12. Przyjęci do braci uczniowskiej… – Pasowanie na Ucznia! (20.10.2015r.)