ZARZĄDZENIE Nr 16/2020/2021

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Sulęcinie

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktycznych w  SOSW w Sulęcinie

 

W związku z falą upałów i związanymi z tym wysokimi temperaturami w pomieszczeniach lekcyjnych, na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zarządzam, co następuje:

Od dnia 21.06.2021r. do 24.06.2021 wprowadza się system skróconych zajęć lekcyjnych
 – 30 minut lekcji, 5 minut przerwy.

  • 2

Wychowawcy wszystkich klas zobowiązani są do poinformowania rodziców o czasie trwania
w tych dniach zajęć lekcyjnych klasy – w dniu 18 czerwca 2021 r.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie

Danuta Werner

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.