Ćwiczenia ewakuacyjne w SOSW (26.09.2023 r.)

 

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
26.09.2023 r. została przeprowadzona próbna ewakuacja (praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji – ćwiczenia ewakuacyjne).

Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym był plac obok bloków na ul. Okopowej. Na miejscu zbiórki, Dyrektor SOSW, Danuta Werner, która błyskawicznie przeprowadziła ewakuację wszystkich osób znajdujących się w szkole, powiadomiła o zdarzeniu Państwową Straż Pożarną w Sulęcinie. Strażacy stawili się na miejsce zdarzenia i przeprowadzili działania gaśniczo-ratownicze. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników Ośrodka z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dziękujemy KP Państwowej Straży Pożarnej za współpracę i wsparcie w przeprowadzeniu ewakuacji. 

                                                                                            

                                                                                                                 Katarzyna Dziadas

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.