Bieg Charytatywny „Biegniemy dla BEATY” – Kołczyn 2023

REGULAMIN

Bieg Charytatywny „Biegniemy dla BEATY „- Kołczyn 2023

 

 1. W ramach Biegu odbędą się:

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sulęcińskiego w Biegach Przełajowych,

Bieg przełajowy na 3 km,

Marsz Nordic Walking na 3 km

 1. Cel zawodów:

– upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych,

– popularyzacja biegów przełajowych,

– integracja środowiska lokalnego przy organizacji Biegu,

– promocja sportu w środowisku wiejskim,

– wyłonienie najlepszych zawodników w biegach przełajowych z Powiatu Sulęcińskiego.

 1. Idea: zebranie środków finansowych na rehabilitację Beaty Brzezińskiej:)

 

 1. Organizator:

Zespół Edukacyjny w Kołczynie,

MLUKS „Postomia” Sulęcin-Kołczyn,

Gmina Krzeszyce,

Rada Rodziców przy ZE w Kołczynie.

 1. Partnerzy:

KGiGW „Leśna Osada” w Maszkowie

KGW w Kołczynie, OSP Kołczyn, Sołectwo Kołczyn,

SOSiR w Sulęcinie.

Lubuskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gorzowie Wlkp.

 1. Termin i miejsce: 4 listopada 2023r. Sobota – Godzina – 12.00. Boisko szkolne przy Zespole Edukacyjnym w Kołczynie.
 2. Harmonogram zawodów:

10.30 – otwarcie Biura Zawodów oraz tras biegowych

12.00 – Uroczyste otwarcie zawodów

12.15 – Start pierwszego biegu

 

Nr biegu Płeć Rocznik Kategoria Dystans Godzina startu
1. Dziewczęta 2019 i młodsze Przedszkolaki młodsze 200m 12.15
2. Chłopcy 2019 i młodsi Przedszkolaki młodsze 200m 12.18
3. Dziewczęta 2018 i 2017 Przedszkolaki 200m 12.22
4. Chłopcy 2018 i 2017 Przedszkolaki 200m 12.25
5. Dziewczęta 2016 i 2015 kl. 1-2 500m – 1mała pętla 12.30
6. Chłopcy 2016 i 2015 kl. 1-2 500m 12.35
    Dekoracje Przedszkolaków   12.40
  Losowanie Nagród Dla Przedszkolaków  
7. Dziewczęta 2014 i 2013 kl. 3-4 500m 12.46
8. Chłopcy 2014 i 2013 kl. 3-4 500m 12.50
9. Dziewczęta 2012 i 2011 kl. 5-6 500m 12.50
10. Chłopcy 2012 i 2011 kl. 5-6 500m 12.55
    Dekoracje Klas 1-2 i 3-4   13.00
11. Dziewczęta 2010 i 2009 kl. 7-8 1000m -1 dużą pętla 13.10
12. Chłopcy 2010 i 2009 kl. 7-8 1000m 13.15
13. Bieg Główny 2008 i starsi Open 3 km – 3 duże pętle 13.30
14. Marsz Nordic Walking 2008 i starsi Open 3 km – 3 duże pętle 13.30
    Dekoracje Klas  5-6 i 7-8   13.45
    Losowanie nagród dla SP    
    Dekoracja Biegu na 3 km   14.00
    Dekoracja Marszu NW   14.05
  Losowanie nagród dla Biegu na 3 km i Marszu NW 14.15
    Licytacja      
 1. Kategorie i dystanse: z uwagi na to, że w wielu klasach występują dwa roczniki,

każde dziecko startuje wg roku urodzenia:)

 1. Zgłoszenia:

Biegi młodzieżowe: zgłoszenia do 2 listopada 2023r. elektronicznie lub telefonicznie, można zgłosić dowolną liczbę uczestników w każdej kategorii wiekowej na adres ZE w Kołczynie,

– każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową, na której będzie zgoda rodziców (opiekunów) na uczestnictwo w zawodach oraz akceptację regulaminu.

Bieg przełajowy na 3 km oraz Marsz Nordic Walking:

– zapisy do Biegu na 3 km oraz Marszu Nordic Walking na stronie maratonczykpomiarczasu.pl

– oraz w biurze zawodów w dniu biegu.

Karta uczestnicwta Biegniemy dla Beaty

 1. Trasa:

– trasa biegów trawiasta, płaska, widowiskowa idealnie nadająca się do biegania w kolcach.

 1. Nagrody: Dla wszystkich uczestników zawodów pamiątkowe medale.

Biegi młodzieżowe:

Dla zwycięzcy każdego biegu puchar lub statuetka, dla pierwszych 3 zawodników medale.

Dla 6 najlepszych zawodników dyplomy oraz upominki.

Wśród wszystkich uczestników zawodów zostaną rozlosowane wartościowe i ciekawe nagrody.

Bieg przełajowy na 3 km i Marsz Nordic Walking:

dla najlepszych 3 zawodników w kategorii Open K i M pamiątkowe statuetki.

 1. Zasady finansowania:

Koszty organizacji pokrywa organizator. Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają ciepły posiłek regeneracyjny oraz ciepłą herbatę. Opłata startowa 30 zł w Biegu na 3 km oraz Marszu Nordic Walking, którą będzie można wpłacić w Biurze zawodów. Limit Biegu 100 osób. Limit Marszu Nordic Walking 100 osób. Biegi młodzieżowe bez opłaty startowej.

Podczas festynu sportowego będzie możliwość zakupienia ciasta, kawy, gofrów, kręconego ziemniaka, kiełbasy na ognisko, pamiątek sportowych oraz w licytacji cennych i wartościowych niespodzianek!!!:)))

Cały dochód z Biegu zostanie przekazany na koszty rehabilitacji Beaty Brzezińskiej, Dyrektora ZE w Kołczynie w latach 2003-2021.

 1. Kontakt:

Zespół Edukacyjny w Kołczynie, tel. 609209171, sp.kolczyn@wp.pl

Ireneusz Góra, tel. 608 352 509, goral.szeryf@wp.pl

Lucyna Poznańska, tel. 608623663

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

w zawodach startują wszyscy chętni według podanych kategorii (począwszy od najmłodszej kategorii wiekowej  do osób dorosłych 18+), nie posiadających przeciwwskazań do uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego. Startują osobno dziewczęta i chłopcy;

– wymóg pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu charytatywnym „Biegniemy dla Beaty”;

– rodzice lub opiekunowie wyrażając zgodę, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start dziecka w zawodach;

– każdy zawodnik musi posiadać kartę startową, podając imię i nazwisko, rocznik, szkołę lub klub sportowy. Kartki startowe będą dostępne w szkołach, w biurze zawodów w dniu startu;

– zawodnicy w trakcie biegu mają mieć ze sobą kartę startową, którą oddaja sędziemu po przebiegnięciu mety;

– uczestników biegu obowiązuje strój i obuwie sportowe;

– każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność;

– dojazd uczestników zawodów na koszt własny;

– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy i garderobę pozostawioną na terenie odbywania się zawodów oraz za samochody pozostawione na parkingu;

– start w zawodach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku na potrzeby sprawozdawczości z zawodów;

– administratorem Państwa danych osobowych jest ZE w Kołczynie;

– będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla potrzeb udziału w Zawodach oraz w celu sporządzenia komunikatu z zawodów;

– organizatorzy ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, jak i podejmowania decyzji w kwestiach nie objętych Regulaminem.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.