ETR Tekst Łatwy do czytania

europejskie logo “łatwe do czytania”

Informacja o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie w języku łatwym do czytania – ETR (easy to read)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
znajduje się przy ulicy Lipowej 12 A w Sulęcinie. Prowadzą do niego dwa wejścia: z budynku starego,
oraz z nowego, w którym jest wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poręcze na ścianach i winda.

Na zdjęciu stary budynek Ośrodka z głównym wejściem (Nr I)

Dyrektorem Ośrodka jest Danuta Werner.

Zakres działalności :

W  skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie wchodzą:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Oddziały przedszkolne dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi
 • Szkoła Podstawowa Specjalna:

      – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

      – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

      – dla uczniów z autyzmem

 • Oddział zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W Ośrodku funkcjonuje opieka całodobowa – internat.

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież:  

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 • ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu

Terapie, którymi objęci są uczniowie:

 • logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia behawioralna
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia metodą Tomatisa
 • Integracja Sensoryczna
 • terapia metodą Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
 • terapia metodą Weroniki Sherborne
 • terapia czaszkowo-krzyżowa
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • terapia ręki
 • integracja odruchów ustno-twarzowych
 • surdopedagogika
 • fizjoterapia w ramach ministerialnego Programu „Za Życiem”

Jak przyjedziesz do nas autem

Zaparkuj na miejscu oznaczonym na czerwono

Na zdjęciu miejsce parkingowe przed nowym budynkiem

Do budynku Ośrodka prowadzą  dwa wejścia główne :  Nr I i Nr IIWejście główne Nr I (od ulicy Okopowej)

Na zdjęciu wejście główne do starego budynku ( Nr I)           

Na zdjęciu podjazd dla wózków przy wejściu głównym(Nr I)                                

Wejście główne do nowego budynku Nr II (od strony parkingu)

Na zdjęciu wejście główne ( Nr II)  do budynku                       

Na zdjęciu podjazd dla wózków przy wejściu głównym (Nr II)

Jak trafić do sekretariatu?

Sekretariat znajduje się na I piętrze starego budynku,

Wejściem głównym Nr I (stary budynek) na końcu korytarza.

Na zdjęciu schody prowadzące z holu do sekretariatu          

Na zdjęciu korytarz na I piętrze prowadzący do sekretariatu

Wejściem głównym Nr II (nowy budynek)

Wchodząc wejściem głównym kieruj się na lewo korytarzem do windy.

Na zdjęciu  wejścia główne w nowym budynku

Na zdjęciu Korytarz na parterze prowadzący do windy.      

Na zdjęciu drzwi na I piętrze prowadzące do sekretariatu

Sekretariat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie

Na zdjęciu drzwi do sekretariatu                                        

Na zdjęciu sekretariat

 

Osoby z niepełnosprawnościami, żeby załatwić sprawę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym mogą:

 • napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Lipowa 12A, 69-200 Sulęcin.
 • przynieść pismo do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  Sekretariat to biuro, w którym można zostawiać pisma i inne dokumenty. Sekretariat znajduje się w  na I piętrze Ośrodka (stary budynek).
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: epuap.gov.pl
  E-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w e-PUAP.
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: sosw@wp.pl
 • zadzwonić pod  numer : 95 755 29 61
 • przyjść do Ośrodka i spotkać się z pracownikiem Ośrodka w godzinach pracy: od poniedziałku
  do czwartku od 7:00 do 15:00,  a w piątki od 6:30 do 14:30.

 

Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

Winda

 

Na zdjęciu winda znajdująca się w nowym budynku

Poręcze na ścianach w nowym budynku

Na zdjęciu  korytarz z poręczami w nowym budynku

Toalety dla niepełnosprawnych

Na zdjęciu toaleta dla niepełnosprawnych

 

Numery telefonów do SOSW w Sulęcinie dostępne są na stronie internetowej:            https://sosw-sulecin.edu.pl/?page_id=21

Wszystkie informacje o Ośrodku można znaleźć na stronach internetowych:

https://sosw-sulecin.edu.pl/