RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jest organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie. 

Wśród zadań Rady Rodziców znajdują się m.in.: 

  • organizowanie przedsięwzięć na rzecz szkolnej społeczności: konkursy, imprezy, wycieczki, jarmarki
  • gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Ośrodka 
  • wydawanie opinii na tematy określone w Regulaminie Rady Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym