Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jest organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie. 

Wśród zadań Rady Rodziców znajdują się m.in.: 

  • organizowanie przedsięwzięć na rzecz szkolnej społeczności: konkursy, imprezy, wycieczki, jarmarki
  • gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Ośrodka 
  • wydawanie opinii na tematy określone w Regulaminie Rady Rodziców
    przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

Dowolna wpłata na Radę Rodziców: 20 zł na rok szkolny. 

Numer konta do wpłat składek na Radę Rodziców:
94 83 69 00 08 71 07 42 45 20 00 00 10
(w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka). 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024: 
1. Magdalena Kubiszyn- Przewodnicząca Rady Rodziców 
2. Angelika Grzywacz- zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców 
3. Sandra Rogóż- skarbnik Rady Rodziców 
4. Ewa Grzebiela- protokolant Rady Rodziców 
5. Joanna Dziamska- członek Rady Rodziców 
6. Monika Koszela- członek Rady Rodziców 
7. Katarzyna Obiała- członek Rady Rodziców
8. Anita Sieczkowska- członek Rady Rodziców