Kadra

Kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie

DYREKTOR: Danuta Werner

NAUCZYCIELE:

1. Andrzejak Daria – nauczyciel-oligofrenopedagog,
2. Barancewicz Regina – logopeda,
3. Bojar Agnieszka – nauczyciel-oligofrenopedagog,
4. Chajec Diana – nauczyciel muzyki,
5. Dudasz Ewelina – wychowawca oddziału przedszkolnego C,
6. Duź Artur – wychowawca internatu,
7. Duź Joanna – wychowawca klasy II-III SP,
8. Dziadas Katarzyna – wychowawca klasy I-III zet SP,
9. Gardziejewska Katarzyna – pedagog,
10. Gąsiorek Małgorzata– wychowawca klasy VI-VIII zet SP,
11. Gęślowska Adriana– wychowawca oddziału przedszkolnego E,
12. Góra Ireneusz – nauczyciel wf,
13. Góra Małgorzata – nauczyciel matematyki,
14. Grancewicz Anna – wychowawca klasy II-III SPdP,
15. Jagodzińska Danuta – wychowawca oddziału przedszkolnego,
16. Kałużny Arkadiusz – wychowawca internatu,
17. Kaźmierczak Wioletta – nauczyciel historii, logopeda,
18. Kogut-Szablewska Agnieszka – nauczyciel chemii, fizyki, przyrody, biologii
19. Kołodziej Urszula – nauczyciel-pedagog specjalny
20. Kosek Aleksandra – nauczyciel języka niemieckiego
21. Kucharska Regina – nauczyciel języka niemieckiego
22. Kujawa Joanna – wychowawca oddziału przedszkolnego B
23. Lenard Izabela – nauczyciel-oligofrenopedagog,
24. Maćkowska Marta – psycholog, nauczycielka zajęć terapeutycznych i zajęć wczesnego, wspomagania rozwoju dziecka,
25. Michalska Aneta – nauczyciel-oligofrenopedagog, WWRD,
26. Myszczak Aleksandra – – wychowawca oddziału przedszkolnego D,
27. Nazwalska Dorota – bibliotekarka,
28. Niewinowska Agnieszka – wychowawca oddziału przedszkolnego A,
29. Nowak-Mazurczak Barbara – wychowawca klasy IV-VI, nauczyciel języka polskiego,
30. Okopień Aleksandra – katecheta, nauczyciel informatyki,
31. Okopień Robert – katecheta,
32. Pater Joanna – nauczyciel wf,
33. Plachimowicz Weronika – wychowawca oddziału przedszkolnego F,
34. Plota Marzena – wychowawca klasy I-II SP,
35. Początko Maria – wychowawca świetlicy,
36. Rewers Ewa – wychowawca klasy I-II zet A SP,
37. Rygiel Magdalena – wychowawca internatu,
38. Sikorski Ireneusz – nauczyciel techniki, informatyki,
39. Sławiak Agnieszka – nauczyciel-oligofrenopedagog,
40. Stańczyk Magdalena – wychowawca klasy IV-V zet SP,
41. Stegeman Monika – wychowawca klasy VII-VIII, zajęć plastycznych,
42. Sulikowska Anna – wychowawca klasy I-III SPdP,
43. Szczepańska Ewa – nauczyciel-oligofrenopedagog, logopeda,
44. Szemitko Anna – wychowawca klasy VI zet SP,
45. Szymaszek Katarzyna – katecheta,
46. Tylczyńska Krystyna – logopeda, nauczycielka zajęć rewalidacyjnych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
1. Górzyńska Agata – referent,
2. Wilkicka Anita – referent,
3. Dziadas Maria – główna księgowa,
4. Janda Anna Katarzyna – kierownik gospodarczy,
5. Miszon Anna – intendent,
6. Kościółek Izabela – kucharka,
7. Mazurczak Jerzy – kierowca, konserwator,
8. Antończyk Marta – pomoc nauczyciela,
9. Florczak Izabela – pomoc nauczyciela,
10. Gacek Joanna – pomoc nauczyciela,
11. Gorzelańczyk Mirosława – sprzątaczka,
12. Grochowska Magdalena – pomoc nauczyciela,
13. Juncewicz Paulina – pomoc nauczyciela,
14. Kijewska Grażyna – pomoc nauczyciela,
15. Laszczak- Franek Judyta – pomoc nauczyciela,
16. Osińska Barbara – pomoc nauczyciela,
17. Senyszyn Agnieszka – pomoc nauczyciela,
18. Sienkiewicz Marzena – pomoc nauczyciela,
19. Stodulska Izabela – pomoc nauczyciela,
20. Świętochowska Joanna – pomoc nauczyciela,
21. Waracka Alicja – pomoc nauczyciela,
22. Wolbaum Karolina – pomoc nauczyciela.