Kadra

Kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie

DYREKTOR: Danuta Werner

NAUCZYCIELE:

1. Bojar Agnieszka – nauczyciel-oligofrenopedagog, wychowawca zespołu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
2. Cichomska Natalia- logopeda
3. Chajec Diana – nauczyciel muzyki, wychowawca klasy IV
4. Dominik Kornelia- wychowawca kl. I SP ZET A
5. Dudasz Ewelina – wychowawca oddziału przedszkolnego
6. Duź Artur – wychowawca internatu
7. Duź Joanna – wychowawca klasy V
8. Dziadas Katarzyna – wychowawca klasy IV ZET
9. Gardziejewska Katarzyna – pedagog
10. Gąsiorek Małgorzata– wychowawca klasy II-III SP ZET A
11. Góra Ireneusz – nauczyciel wf
12. Góra Małgorzata – nauczyciel matematyki
13. Grancewicz Anna – wychowawca klasy SPDP
14. Jagodzińska Danuta – wychowawca oddziału przedszkolnego
15. Kałużny Arkadiusz – wychowawca internatu
16. Kaźmierczak Wioletta – nauczyciel historii, logopeda
17. Kluj Szymon- katecheta
18. Kołodziej Urszula – nauczyciel-pedagog specjalny, wychowawca klasy II-III SP A 
19. Kosmalska Magdalena- wychowawca świetlicy szkolnej
20. Kucharska Regina – nauczyciel języka niemieckiego
21. Lenard Izabela – nauczyciel-oligofrenopedagog
22. Lipska Natalia- logopeda 
23. Maćkowska Marta – psycholog
24. Michalska Aneta – nauczyciel-oligofrenopedagog, nauczycielka zajęć terapeutycznych i zajęć wczesnego, wspomagania rozwoju dziecka
25. Myszczak Aleksandra – – wychowawca oddziału przedszkolnego
26. Nazwalska Dorota – bibliotekarka
27. Nowak-Mazurczak Barbara – wychowawca klasy VI-VIII SP, nauczyciel języka polskiego
28. Oleksa Judyta- nauczyciel
29. Oleksa Marek- nauczyciel 
30. Pater Joanna – nauczyciel wf
31. Plachimowicz-Działak Weronika – wychowawca klasy I-II SP A
32. Plota Marzena – wychowawca klasy I-III SP 
33. Rewers Ewa – wychowawca klasy IV SP ZET A
34. Rygiel Magdalena – wychowawca internatu
35. Sarna Aleksandra- wychowawca świetlicy szkolnej
36. Sikorski Ireneusz – nauczyciel techniki, informatyki
37. Siwak Daria – wychowawca przedszkolny 
38. Stadnik Monika- nauczyciel języka niemieckiego
39. Stańczyk Magdalena – wychowawca klasy V-VIII SP ZET
40. Stegeman Monika – nauczyciel zajęć plastycznych
41. Szczepańska Ewa – nauczyciel-oligofrenopedagog, logopeda
42. Szemitko Anna – wychowawca klasy VI-VIII SP ZET
43. Tymczyn Adriana- wychowawca oddziału przedszkolnego
44. Tylczyńska Krystyna- nauczyciel- oligofrenopedagog 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
1. Wilkicka Anita – sekretarz szkoły
2. Dziadas Maria – główna księgowa
3. Janda Katarzyna – kierownik gospodarczy
4. Antończyk Marta – pomoc nauczyciela
5. Antończyk Natalia-pomoc nauczyciela 
6. Czarnecka Agnieszka- pomoc nauczyciela
7. Dębska Ewa- pomoc nauczyciela
6. Florczak Izabela – pomoc nauczyciela
8. Gacek Joanna – pomoc nauczyciela
9. Gorzelańczyk Mirosława – sprzątaczka
10. Grochowska Magdalena – pomoc nauczyciela
11. Mazurczak Jerzy – kierowca, konserwator
12. Nowaczyk-Pysno Iwona- pomoc nauczyciela 
13. Osińska Barbara – pomoc nauczyciela
14. Piernik Beata- pomoc nauczyciela 
15. Pelczarska Katarzyna- pomoc nauczyciela 
16. Poczynek Aneta- pomoc nauczyciela
17. Polyvoda Natalia- pomoc nauczyciela 
18. Senyszyn Agnieszka – pomoc nauczyciela
19. Sienkiewicz Marzena – pomoc nauczyciela
20. Ragiel Julita- pomoc nauczyciela
21. Rysiowska Alina- pomoc nauczyciela
22. Toporowska Wiktoria- pomoc nauczyciela 
23. Waracka Alicja – pomoc nauczyciela