Kadra

Kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie

DYREKTOR: Danuta Werner

NAUCZYCIELE:

1. Andrzejak Daria – nauczyciel-oligofrenopedagog,
2. Barancewicz Regina – logopeda,
3. Bojar Agnieszka – nauczyciel-oligofrenopedagog, wychowawca zespołu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
4. Cichomska Natalia- logopeda,
5. Chajec Diana – nauczyciel muzyki, wychowawca klasy IV SP,
7. Dudasz Ewelina – wychowawca oddziału przedszkolnego,
8. Duź Artur – wychowawca internatu,
9. Duź Joanna – wychowawca klasy III SP,
10. Dziadas Katarzyna – wychowawca klasy I-III SP ZET,
11. Gardziejewska Katarzyna – pedagog,
12. Gąsiorek Małgorzata– wychowawca klasy I-III SPDP,
13. Góra Ireneusz – nauczyciel wf,
14. Góra Małgorzata – nauczyciel matematyki,
15. Grancewicz Anna – wychowawca klasy II-III SPdP,
16. Jagodzińska Danuta – wychowawca oddziału przedszkolnego,
17. Kałużny Arkadiusz – wychowawca internatu,
18. Kaźmierczak Wioletta – nauczyciel historii, logopeda,
19. Kogut-Szablewska Agnieszka – nauczyciel chemii, fizyki, przyrody, biologii
20. Kołodziej Urszula – nauczyciel-pedagog specjalny, wychowawca klasy I SP A,
21. Kosmalska Magdalena- wychowawca świetlicy szkolnej
22. Kucharska Regina – nauczyciel języka niemieckiego
23. Kujawa Joanna – wychowawca oddziału przedszkolnego,
24. Lenard Izabela – nauczyciel-oligofrenopedagog,
25. Maćkowska Marta – psycholog, nauczycielka zajęć terapeutycznych i zajęć wczesnego, wspomagania rozwoju dziecka,
26. Makowska Wioletta- pedagog szkolny,
27. Michalska Aneta – nauczyciel-oligofrenopedagog, WWRD,
28. Myszczak Aleksandra – – wychowawca oddziału przedszkolnego,
29. Nazwalska Dorota – bibliotekarka,
30. Niewinowska Agnieszka – wychowawca klasy IV-VII SP ZET,
31. Nowak-Mazurczak Barbara – wychowawca klasy V-VI SP, nauczyciel języka polskiego,
32. Okopień Aleksandra – katecheta, nauczyciel informatyki,
33. Pater Joanna – nauczyciel wf,
34. Plachimowicz Weronika – wychowawca oddziału przedszkolnego,
35. Plota Marzena – wychowawca klasy I-II SP,
36. Rewers Ewa – wychowawca klasy I-III SP A ZET,
37. Rygiel Magdalena – wychowawca internatu,
38. Sikorski Ireneusz – nauczyciel techniki, informatyki,
39. Stadnik Monika- nauczyciel języka niemieckiego,
40. Stańczyk Magdalena – wychowawca klasy V-VI SP ZET,
41. Stegeman Monika – nauczyciel zajęć plastycznych, wychowawca klasy VII-VIII,
42. Szczepańska Ewa – nauczyciel-oligofrenopedagog, logopeda,
43. Szemitko Anna – wychowawca klasy VI-VII SP ZET,
44. Tymczyn Adriana- wychowawca oddziału przedszkolnego,
45. Tylczyńska Krystyna- nauczyciel- oligofrenopedagog 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
1. Wilkicka Anita – referent,
2. Dziadas Maria – główna księgowa,
3. Janda Katarzyna – kierownik gospodarczy,
4. Kościółek Izabela – kucharka,
5. Mazurczak Jerzy – kierowca, konserwator,
6. Antończyk Marta – pomoc nauczyciela,
7. Florczak Izabela – pomoc nauczyciela,
8. Gacek Joanna – pomoc nauczyciela,
9. Gorzelańczyk Mirosława – sprzątaczka,
10. Grochowska Magdalena – pomoc nauczyciela,
11. Juncewicz Paulina – pomoc nauczyciela,
12. Kijewska Grażyna – pomoc nauczyciela,
13. Laszczak- Franek Judyta – pomoc nauczyciela,
14. Oleksa Judyta- pomoc nauczyciela,
15. Osińska Barbara – pomoc nauczyciela,
16. Senyszyn Agnieszka – pomoc nauczyciela,
17. Sienkiewicz Marzena – pomoc nauczyciela,
18. Ragiel Julita- pomoc nauczyciela,
19.Rysiowska Alina- pomoc nauczyciela,
20. Waracka Alicja – pomoc nauczyciela,
21. Wolbaum Karolina – pomoc nauczyciela.