Kadra

Kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie

DYREKTOR: Danuta Werner

NAUCZYCIELE:

1. Barancewicz Regina – logopeda,
2. Bojar Agnieszka – nauczyciel-oligofrenopedagog, wychowawca zespołu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
3. Cichomska Natalia- logopeda,
4. Chajec Diana – nauczyciel muzyki, wychowawca klasy,
5. Dominik Kornelia- wychowawca oddziału przedszkolnego,
6.. Dudasz Ewelina – wychowawca oddziału przedszkolnego,
7. Duź Artur – wychowawca internatu,
8. Duź Joanna – wychowawca klasy,
9. Dziadas Katarzyna – wychowawca klasy,
10. Gardziejewska Katarzyna – pedagog,
11. Gąsiorek Małgorzata– wychowawca klasy,
12. Góra Ireneusz – nauczyciel wf,
13. Góra Małgorzata – nauczyciel matematyki,
14. Grancewicz Anna – wychowawca klasy,
15. Jagodzińska Danuta – wychowawca oddziału przedszkolnego,
16. Kałużny Arkadiusz – wychowawca internatu,
17. Kaźmierczak Wioletta – nauczyciel historii, logopeda,
18. Kluj Szymon- katecheta, 
19. Kogut-Szablewska Agnieszka – nauczyciel chemii, fizyki, przyrody, biologii
20. Kołodziej Urszula – nauczyciel-pedagog specjalny, wychowawca klasy,
21. Kosmalska Magdalena- wychowawca świetlicy szkolnej
22. Kucharska Regina – nauczyciel języka niemieckiego
23. Kujawa Joanna – wychowawca oddziału przedszkolnego,
24. Lenard Izabela – nauczyciel-oligofrenopedagog,
25. Maćkowska Marta – psycholog, nauczycielka zajęć terapeutycznych i zajęć wczesnego, wspomagania rozwoju dziecka,
26. Makowska Wioletta- pedagog szkolny,
27. Michalska Aneta – nauczyciel-oligofrenopedagog, nauczycielka zajęć terapeutycznych i zajęć wczesnego, wspomagania rozwoju dziecka,
28. Myszczak Aleksandra – – wychowawca oddziału przedszkolnego,
29. Nazwalska Dorota – bibliotekarka,
30. Niewinowska Agnieszka – wychowawca klasy,
31. Nowak-Mazurczak Barbara – wychowawca klasy, nauczyciel języka polskiego,
32. Oleksa Judyta- nauczyciel,
33. Pater Joanna – nauczyciel wf,
34. Plachimowicz-Działak Weronika – wychowawca oddziału przedszkolnego,
35. Plota Marzena – wychowawca klasy,
36. Rewers Ewa – wychowawca klasy,
37. Rygiel Magdalena – wychowawca internatu,
38. Sarna Aleksandra- wychowawca oddziału przedszkolnego,
39. Sikorski Ireneusz – nauczyciel techniki, informatyki,
40. Siwak Daria – nauczyciel-oligofrenopedagog,
41. Stadnik Monika- nauczyciel języka niemieckiego,
42. Stańczyk Magdalena – wychowawca klasy,
43. Stegeman Monika – nauczyciel zajęć plastycznych, wychowawca klasy,
44. Szczepańska Ewa – nauczyciel-oligofrenopedagog, logopeda,
45. Szemitko Anna – wychowawca klasy,
46. Tymczyn Adriana- wychowawca oddziału przedszkolnego,
47. Tylczyńska Krystyna- nauczyciel- oligofrenopedagog 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
1. Wilkicka Anita – sekretarz szkoły,
2. Dziadas Maria – główna księgowa,
3. Janda Katarzyna – kierownik gospodarczy,
4. Antończyk Marta – pomoc nauczyciela,
5. Dębska Ewa- pomoc nauczyciela,
6. Florczak Izabela – pomoc nauczyciela,
7. Gacek Joanna – pomoc nauczyciela,
8. Gorzelańczyk Mirosława – sprzątaczka,
9. Grochowska Magdalena – pomoc nauczyciela,
10. Juncewicz Paulina – pomoc nauczyciela,
11. Mazurczak Jerzy – kierowca, konserwator,
12. Osińska Barbara – pomoc nauczyciela,
13. Poczynek Aneta- pomoc nauczyciela,
14. Senyszyn Agnieszka – pomoc nauczyciela,
15. Sienkiewicz Marzena – pomoc nauczyciela,
16. Ragiel Julita- pomoc nauczyciela,
17.Rysiowska Alina- pomoc nauczyciela,
18. Waracka Alicja – pomoc nauczyciela,