Kadra

Kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie

DYREKTOR: Danuta Werner

NAUCZYCIELE:

 1. Daria Andrzejak – nauczycielka wychowania przedszkolnego i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 2. Agnieszka Bojar – nauczycielka w oddziale rewalidacyjno-wychowawczym i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 3. Diana Chajec – wychowawczyni klasy V-VII SP ZET z autyzmem, nauczycielka muzyki, zajęć indywidualnych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 4. Ewelina Dudasz – nauczycielka wychowania przedszkolnego i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 5. Artur Duź – wychowawca internatu
 6. Joanna Duź – wychowawczyni klasy I-III SP, nauczycielka geografii, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 7. Katarzyna Dziadas – wychowawczyni klasy I-III SP ZET, nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa, przysposobienia do pracy i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 8. Katarzyna Gardziejewska – pedagog szkolny, nauczycielka zajęć terapeutycznych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 9. Małgorzata Gąsiorek – wychowawczyni klasy VII-VIII SP ZET, nauczycielka zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 10. Ireneusz Góra – nauczyciel wychowania fizycznego
 11. Małgorzata Góra – nauczycielka matematyki
 12. Danuta Jagodzińska – nauczycielka wychowania przedszkolnego i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 13. Arkadiusz Kałużny – wychowawca internatu
 14. Wioletta Kaźmierczak – nauczycielka historii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, logopeda, nauczycielka zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 15. Urszula Kołodziej – wychowawczyni klasy I SP ZET z autyzmem, nauczycielka zajęć rewalidacyjnych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 16. Agnieszka Kogut-Szablewska – nauczycielka biologii, chemii, fizyki, przyrody
 17. Regina Kucharska – nauczycielka języka niemieckiego
 18. Izabela Lenard – nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 19. Danuta Malinowska – nauczycielka przysposobienia do pracy, wychowawca internatu
 20. Aneta Michalska– nauczycielka indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 21. Marta Maćkowska – psycholog, nauczycielka zajęć terapeutycznych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 22. Aleksandra Myszczak – nauczycielka wychowania przedszkolnego i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 23. Dorota Nazwalska – bibliotekarka
 24. Barbara Nowak-Mazurczak – wychowawczyni klasy IV-VI SP, nauczycielka języka polskiego i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowawczyni świetlicy szkolnej
 25. Aleksandra Okopień – nauczycielka religii i informatyki
 26. Joanna Pater – nauczycielka wychowania fizycznego, zajęć indywidualnych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 27. Marzena Plota – wychowawczyni klasy IV-V SP ZET, nauczycielka zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć indywidualnych
 28. Maria Początko – wychowawczyni świetlicy szkolnej, nauczycielka zajęć indywidualnych
 29. Ewa Rewers – wychowawczyni klasy I-II SPdP, nauczycielka doradztwa zawodowego i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 30. Magdalena Rygiel – wychowawczyni internatu
 31. Ireneusz Sikorski – nauczyciel techniki i zajęć indywidualnych, wychowawca świetlicy szkolnej
 32. Monika Stegeman – wychowawczyni klasy VII-VIII SP, nauczycielka plastyki, zajęć rozwijających kreatywność, zajęć indywidualnych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 33. Anna Sulikowska – nauczycielka przysposobienia do pracy, zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 34. Ewa Szczepańska – wychowawczyni klasy III SPdP, nauczycielka zajęć rewalidacyjnych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 35. Anna Szemitko – wychowawca klasy V SP ZET, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 36. Krystyna Tylczyńska – logopeda, nauczycielka zajęć rewalidacyjnych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 37. Agata Zabłocka – nauczycielka wychowania przedszkolnego i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI: 

 1. Anita Wilkicka – referent
 2. Maria Dziadas – główna księgowa
 3. Anna Miszon – intendentka,
 4. Izabela Kościółek – kucharka
 5. Jerzy Mazurczak – kierowca, konserwator
 6. Agnieszka Cieślińska – sprzątaczka, praczka
 7. Marta Antończyk – pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
 8. Magdalena Grochowska – pomoc nauczyciela w klasie IV SP ZET
 9. Grażyna Kijewska – pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
 10. Judyta Laszczak- Franek – pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
 11. Barbara Osińska – pomoc nauczyciela w Oddziale rewalidacyjno-wychowawczym
 12. Agnieszka Senyszyn – pomoc nauczyciela w klasie I SP ZET
 13. Marzena Sienkiewicz – pomoc nauczyciela w oddziałach przedszkolnych
 14. Magdalena Stańczyk – pomoc nauczyciela w oddziale I-III SP ZET