Terapia

Metody usprawniania stosowane w placówce:

– Arteterapia

– Biblioterapia

– Metoda Dennisona

– Metoda Dobrego Startu

– Metoda Tomatisa

– Integracja Sensoryczna

– Dogoterapia

– Metoda Porannego Kręgu

– Zajęcia logopedyczne

– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

– Socjoterapia.