Terapia

Metody usprawniania stosowane w placówce:

 • logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia behawioralna
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia metodą Tomatisa
 • Integracja Sensoryczna
 • terapia metodą Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
 • terapia metodą Weroniki Sherborne
 • terapia czaszkowo-krzyżowa
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • terapia ręki
 • integracja odruchów ustno-twarzowych
 • surdopedagogika
 • fizjoterapia w ramach ministerialnego Programu „Za Życiem”