Formularz rejestracyjny – konferencja

Imię i nazwisko

Adres email

Telefon

Miejsce pracy

Wykonywany zawód

Adres do korespondencji

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Dodatkowe informacje:

Temat integracji niepełnosprawnych leży w kręgu Pani/Pana zainteresowań ze względu na:

wykonywaną pracę zawodową

sytuację rodzinną

jestem rodzicem dziecka niepełnosprawnego

mam w rodzinie osobę z niepełnosprawnością

własne zainteresowaniaZapoznałem/am się z regulaminem" Konferencji Integracja niepełnosprawnych możliwości i szanse"