Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Sulęcinie im. M. Konopnickiej

ul. Lipowa 12 A, 69-200 Sulęcin
Tel./Fax: (095) 755 29 61
e-mail: szkolniak.sosw@wp.pl
danuta.werner@powiatsulecinski.pl
NIP: 596-13-24-120