Komunikaty

23.02.2024 – UWAGA – rozpatrzenie wniosków z ZFŚS o zapomogi w formie paczki świątecznej będzie w dniu 14 marca 2023 o godz. 12.00. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane z powodu rozdysponowania przewidzianej puli na świadczenie.

29.11.2023 – UWAGA – rozpatrzenie wniosków z ZFŚS o zapomogi świątecznej będzie w dniu 7 grudnia 2023 o godz. 12.00. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane z powodu rozdysponowania przewidzianej puli na świadczenie.

18.10.2023 WYPOCZYNEK 2024 – zainteresowanych udziałem w wycieczkach organizowanych przez SOSW w 2024 r. proszę o deklarację udziału w nich, pozostawić w SEKRETARIACIE SOSW do 30 października br. w celu rezerwacji miejsc w ośrodkach wczasowych. Po ww. terminie deklaracje nie będą rozpatrywane z uwagi na rozdysponowanie środków przeznaczonych na wypoczynek.

3.07.2023 WYPOCZYNEK w formie wczasów pod gruszą – wnioski wg regulaminu będą rozpatrywane w dniu 10 lipca. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane z uwagi na rozdysponowanie środków przeznaczonych na ww. cel.

7.03.2023 – UWAGA – rozpatrzenie wniosków z ZFŚS o zapomogi w formie paczki świątecznej będzie w dniu 14 marca 2023 o godz. 12.00. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane z powodu rozdysponowania przewidzianej puli na świadczenie.
23.11.2022 – WYPOCZYNEK 2023 – zainteresowanych udziałem w wycieczkach organizowanych przez SOSW w 2023 r. proszę o deklarację udziału w nich, pozostawić w SEKRETARIACIE SOSW do 28 listopada br. w celu rezerwacji miejsc w ośrodkach wczasowych. Po ww. terminie deklaracje nie będą rozpatrywane z uwagi na rozdysponowanie środków przeznaczonych na wypoczynek.