Komunikaty

23.11.2022 – UWAGA – rozpatrzenie wniosków z ZFŚS o paczki mikołajkowe dla dzieci oraz wniosków o zapomogi świąteczne będzie w dniu 29 listopada o godz. 12.00. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane z powodu rozdysponowania przewidzianej puli na świadczenie.

23.11.2022 – WYPOCZYNEK 2023 – zainteresowanych udziałem w wycieczkach organizowanych przez SOSW w 2023 r. proszę o deklarację udziału w nich, pozostawić w SEKRETARIACIE SOSW do 28 listopada br. w celu rezerwacji miejsc w ośrodkach wczasowych. Po ww. terminie deklaracje nie będą rozpatrywane z uwagi na rozdysponowanie środków przeznaczonych na wypoczynek.