O szkole…

SOSWDnia 1 października 1967r. powstał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie (dawniej Państwowy Zakład Wychowawczy), w którym zorganizowano Podstawową Szkołę Specjalną wraz z internatem dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Na terenie powiatu sulęcińskiego Ośrodek jest jedyną placówką kształcenia specjalnego. SOSW przez ponad 20 lat mieścił się w budynkach przy ul. Kościuszki 30, w centrum Sulęcina. W 1998r. placówka została przeniesiona do nowo wyremontowanego budynku na ul. Lipowej 12. Dzieci otrzymały obiekt wyposażony w piękne gabinety, doskonale wyposażoną pracownię komputerową, niewielką salę gimnastyczną i siłownię oraz świetlicę. Szkoła otoczona jest zielonymi terenami rekreacyjnymi, posiada boisko trawiaste, boisko do gry w kosza. Od 1999 r. zgodnie z założeniami reformy oświaty powołano do życia, w ramach istniejącej już placówki, Zespół Szkół Specjalnych, na który składają się dwa podmioty: tj. Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne. W 2002 r. utworzono Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.