Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane w naszym Ośrodku mają na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczny rozwój dziecka oraz wsparcie jego rodziny. Mogą zostać nimi objęte dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, których rozwój jest nieprawidłowy. Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu (w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka) i są one prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Specjaliści prowadzący zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Są wśród nich pedagodzy posiadający odpowiednie kwalifikacje do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda i inni (w zależności od potrzeb).

Jeśli rozwój Państwa dziecka jest nieprawidłowy lub jeśli cokolwiek w rozwoju Waszych dzieci Was niepokoi, zwróćcie się do specjalistów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszej placówce zachęcamy do kontaktu!