4. „Integracja niepełnosprawnych – możliwości i szanse”

plakat Konferencja - program-page0001

03 listopada 2016 roku

w Ośrodku KORMORAN w Sulęcinie odbędzie się, w ramach realizacji projektu (O)twórzMY wspólny świat!

Wojewódzka Konferencja Metodyczna

„Integracja niepełnosprawnych – możliwości i szanse”

Cel konferencji:

Zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat specyfiki funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz możliwości i szans ich aktywnej integracji społecznej.

Adresaci konferencji:

  • nauczyciele placówek kształcenia specjalnego z województwa lubuskiego
  • nauczyciele lokalnych placówek oświatowych
  • pracownicy lokalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • pracownicy lokalnych jednostek samorządu terytorialnego
  • rodzice dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami
  • pracownicy lokalnych ośrodków pomocy społecznej
  • zawodowi i społeczni kuratorzy sądowi
  • pracownicy ośrodków kultury
  • członkowie lokalnych organizacji pozarządowych
  • zainteresowane osoby

Prelegenci to specjaliści z renomowanych ośrodków zajmujących się edukacją i terapią osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz tematyką integracji społecznej.

Barbara Basińska – Pedagog specjalny. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Konsultant ds. kształcenia specjalnego WOM Gorzów Wlkp. Coach. Mediator.

Sebastian Cycuła – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem. Politolog. Ukończył studia podyplomowe: ekonomia społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent kursu Prawa i Wolności Człowieka organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. W Dalej Razem stwarza terapeutom warunki do przywracania światu Osób z autyzmem.

Małgorzata Kwiatkowska – Magister pedagogiki specjalnej (UAM w Poznaniu), specjalista w zakresie zajęć korekcyjno-wyrównawczych (WODN w Pile), socjoterapeutka (studium podyplomowe, ODN w Legnicy), organizator pomocy społecznej (Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach). W latach 1990-2007 – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Od roku 2017 właścicielka firmy szkoleniowej WIEM-ROZUMIEM Szkolenia Porady Konsultacje Małgorzata Kwiatkowska.

Czytaj więcej…

Elżbieta Ślusarska – Z wykształcenia pedagog. Od 10 lat pracuję w Stowarzyszeniu Na Tak – organizacji pozarządowej, której misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych na każdym etapie życia. Prowadzi, jako dyrektor Społeczną Szkołę Podstawową i Gimnazjum „Zakątek” w Poznaniu dla dzieci z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością.

Czytaj więcej…

Regulamin konferencji Czytaj więcej

Program konferencji:

08.30–09.00   Rejestracja uczestników

09.00–09.10   Otwarcie Konferencji

09.15–10.30 „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście ich  potrzeb  osobistych i społecznych – refleksje nie tylko
o kształceniu”
Barbara Basińska

10.30–12.00 „Wspomaganie osób z niepełnosprawnością intelektualną do pełnienia ról społecznych” Małgorzata Kwiatkowska

12.00–12.30    Przerwa kawowa

12.30–14.00  „… od momentu diagnozy.” System wsparcia Osób z autyzmem na podstawie doświadczeń DALEJ RAZEMSebastian Cycuła

14.00–15.30  „Być Na Tak”. Koncepcja wielopoziomowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowana przez Stowarzyszenie Na Tak. Elżbieta Ślusarska

15.30–15.40     Zakończenie Konferencji

Miejsce konferencji:

Ośrodek KORMORAN w Sulęcinie, ul. Daszyńskiego 57.

Organizatorzy konferencji:

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie

Konferencja jest dofinansowana ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich.

 

Zapisy na konferencję: KLIKNIJ