PROJEKT- „Dostępna przestrzeń publiczna”

Miło nam poinformować, że realizujemy projekt „Budowa dostępnego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie”. 

Jest to możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania projektu ze środków PFRON
w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”
, moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe
oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe. 

W ramach projektu wybudowany zostanie integracyjny i ogólnodostępny plac zabaw zaprojektowany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, tj. takiego,
który w równym stopniu uwzględnia potrzeby użytkowników o różnym poziomie sprawności
i oferuje, poza dostępną nawierzchnią, także wyposażenie, z którego mogą korzystać dzieci pełno – i niepełnosprawne, bawiąc się razem, a nie obok siebie.

Okres realizacji projektu: 02.10.2023 r.-29.12.2023 r. 

Wartość projektu to 590 000 zł, zaś kwota pozyskanego dofinansowania to 472 000 zł.