PROJEKT – (O)twórzMY wspólny świat!

logo projektW maju 2016 roku rozpoczęła się realizacja projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  (O)twórzMY wspólny świat!”. Wnioskodawcą i beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  w Sulęcinie, którego Partnerem w ramach realizacji projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 132.165 i będzie realizowany do końca kwietnia 2017r. Działania projektowe skierowane są do 70 osób, tj. uczniów wszystkich sulęcińskich szkół, w tym Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych (40 osób) oraz jedynej w powiecie szkoły specjalnej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (30 osób) i dotyczą rozwijania aktywnej integracji młodego społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży pełno- i niepełnosprawnej intelektualnie  poprzez zwiększanie ich kompetencji osobistych, społecznych i emocjonalnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby działań świadczących o realnej integracji 30 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie w szczególności z 40 uczniami sulęcińskich placówek ogólnodostępnych. Realizacja projektu ma przyczynić się do rozwiązania problemu dotyczącego braku rzeczywistej i aktywnej integracji osób, w tym pełnosprawnych dzieci  i młodzieży z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym.

Projekt  będzie realizowany w 4 głównych działaniach:

  1. „Integracja? Mówię TAK” – warsztaty kształtujące kompetencje pełno- i niepełnosprawnych uczniów – VI 2016
  2. „Strefa aktywnej integracji” – 2 wyjazdy (letni i zimowy) kształtujące kompetencje społeczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w miejscach użyteczności publicznej – VII 2016 i I 2017
  3. „Aktywnie po integrację” – 3 akcje integracyjne:
    • Grzybobranie i inne granie – integracyjny rajd pieszo-rowerowy i turniej gier planszowych – X 2016
    • Pomagamy ptakom i zwierzętom przetrwać zimę – integracja w szkółce leśnej – I 2017
    • Wiosenna degustacja zdrowych potraw – integracyjne zajęcia kulinarne – III 2017
  4. Konferencja „Integracja niepełnosprawnych – możliwości i szanse” – XI 2016

Zapraszamy do śledzenia realizacji projektu na stronach internetowych:
sosw-sulecin.edu.pl
stowarzyszeniesulecin.wordpress.com
powiatsulecinski.pl
sulecin.pl
sulecin24.pl
przekrojlokalny.pl

Osoby do kontaktu:
Anna Szemitko
anna.szemitko@wp.pl
tel. 606464228

Aneta Michalska
anetamichalska@op.pl
tel.663717812

                                                                                                                  Z poważaniem 
                                                                                                                 Organizatorzy
Stowarzyszenie Przyjaciół

                                                                                               Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
                                                                                                                    w Sulęcinie

otwórzmy wspólny świat logo

otwórzmy wspólny świat ulotka a5