Wojewódzka Konferencja Metodyczna „Integracja niepełnosprawnych – możliwości i szanse” (03.11.2016r.)

otwórzmy wspólny świat logoW dniu 03 listopada 2016 roku w Sulęcinie odbyła się Wojewódzka Konferencja Metodyczna „Integracja niepełnosprawnych – możliwości i szanse”, będąca jednym z działań projektu „(O)twórzMY wspólny świat!”.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i Starosty Sulęcińskiego.  Wśród prelegentów byli pedagodzy specjalni, terapeuci oraz przedstawiciele stowarzyszeń reprezentujący renomowane ośrodki i organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozą, edukacją i terapią osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym intelektualną oraz tematyką integracji społecznej.

Program konferencji dostępny na stronie: http://sosw-sulecin.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/plakat-Konferencja-program-page0001.jpg

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Danuta Malinowska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie i Prezes Stowarzyszenia  Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie. Witając gości, podkreśliła, że konferencja  jest doskonałą okazją do zgłębiania wiedzy na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz zainteresowania się pracą na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym. Głos zabrali również zaproszeni goście, tj. Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Pan Tomasz Prozorowicz, Wicestarosta Sulęciński, którzy uznali ważność spotkania oraz akcentowali, iż takie inicjatywy, jak dzisiejsza konferencja są bardzo cenne i potrzebne. Życzyli uczestnikom konferencji zaspokojenia oczekiwań, natomiast organizatorom kontynuacji działań.

W problematykę wystąpień konferencyjnych wprowadziły Aneta Michalska i Anna Szemitko, autorki, koordynatorki i realizatorki projektu (O)twórzMY wspólny świat!

Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani Barbara Basińska, konsultant do spraw kształcenia specjalnego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. Tematem przewodnim wystąpienia były potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście ich potrzeb osobistych i społecznych.

Drugi wykład plenarny zatytułowany „Wspomaganie osób z niepełnosprawnością intelektualną do pełnienia ról społecznych” wygłosiła Pani Małgorzata Kwiatkowska, socjoterapeutka i organizator pomocy społecznej w województwie wielkopolskim. W trakcie wystąpienia tłumaczyła, jak duże znaczenie dla jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną ma ich funkcjonowanie społeczne i co ono oznacza. Przedstawiła schemat nabywania umiejętności w kontekście przygotowania do pełnienia ról społecznych – wg „schematu rowerka”.

W dalszej części nastąpiła półgodzinna przerwa, podczas której zaplanowano poczęstunek dla zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników spotkania.

W kolejnych dwóch wystąpieniach prelegenci Pan Sebastian Cycuła, Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze oraz Pani Elżbieta Ślusarska, przedstawicielka Stowarzyszenia Na Tak w Poznaniu, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zakątek” w Poznaniu podzielili się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami oraz przybliżyli efekty działań organizacji pozarządowych i ich zaangażowania w pracę z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, m.in. z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością. Prelegenci swoje prezentacje wzbogacili filmami, dzięki którym uczestnicy konferencji mogli choć na chwilę przenieść się do ośrodków i placówek , w których prelegenci na co dzień pracują.

Konferencję uroczyście zamknęła gospodyni spotkania Pani Danuta Malinowska oraz prowadzące cały program p. Aneta Michalska i p. Anna Szemitko.

Konferencja adresowana była do nauczycieli placówek kształcenia specjalnego z województwa lubuskiego, nauczycieli  placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków kultury i pomocy społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego i kuratorów sądowych, a także studentów pedagogiki specjalnej. Adresatami byli także rodzice dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz członkowie lokalnych organizacji pozarządowych.

Celem konferencji było zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat specyfiki funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz możliwości i szans ich aktywnej integracji społecznej. Uczestnicy na bieżąco dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Każdy mógł wzbogacić swoją wiedzę, czyli cel konferencji został osiągnięty. Ankiety ewaluacyjne uczestników jednoznacznie określiły konferencję jako ważną  i bardzo dobrze zorganizowaną. Przy zaangażowaniu kadry pedagogicznej SOSW w Sulęcinie oraz pracy wolontariackiej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, przy tak dużym zainteresowaniu tematyką zakładamy,że  kolejna konferencja jest kwestią  czasu, ale adresatami jej powinni być szczególnie rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Wojewódzka Konferencja Metodyczna „Integracja niepełnosprawnych – możliwości i szanse” organizowana była w ramach projektu (O)twórzMY wspólny świat!, który otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku 2016.

Anna Szemitko

Zdjęcia wykonał: Pan Maciek Barden

 

O nas w mediach:

http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/wiadomosci/dzialac-i-wspolpracowac-razem-choc-nie-tak-samo-konferencja-w-sulecinie/