Mamy nowy Samorząd Uczniowski w SOSW!

04  (11)Uczniowie naszej szkoły jak co roku organizują wybory do Samorządu Uczniowskiego. Włączamy się tym samym do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Samorządy mają głos „. Jego celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU.

Samorząd Uczniowski powinien pełnić znaczącą funkcje w przygotowaniu młodych ludzi do roli świadomych i aktywnych obywateli i obywatelek. Tworzą go wszyscy uczniowie i uczennice.  Projekt  „Samorządy mają głos”  wspiera uczniów, uczennice i nauczycieli, nauczycielki zainteresowanych rozwijaniem samorządności uczniowskiej w szkołach. Opiekunkami projektu są: Barbara Nowak-Mazurczak i Wioletta Kaźmierczak.

Kandydaci do samorządu przeprowadzili akcje informujące o programie. Komisja wyborcza przeprowadziła akcję zachęcającą do udziału oraz informacyjną o programie „Samorządy mają głos”. Dzień przed wyborami przygotowano lokal wyborczy. Dla głosujących uczniów w widocznym miejscu stała urna wyborcza. Uczniowie przygotowali karty do głosowania. Przekazali również informację kolegom i koleżankom o czasie, terminie, miejscu i sposobie głosowania.

Członkowie komisji wyborczej dokończyli ostatnie przygotowania. Przed otwarciem lokalu wyborczego  mogli odhaczyć poszczególne zadania: kampania informacyjna przeprowadzona, lokal przygotowany, uczniowie poinformowani o głosowaniu, materiały dla komisji przygotowane, karty dla głosujących też. Pozostało przystąpić o wyznaczonej godzinie do otwarcia drzwi lokalu wyborczego :) O godzinie 08.00 pojawili się pierwsi głosujący. Frekwencja była wysoka. Jak co roku uczniowie stali w kolejce, żeby skorzystać z możliwości wyboru i zagłosować na swojego kandydata bądź kandydatkę. Możemy powiedzieć: udało się! Wybrano w sposób demokratyczny Samorząd Uczniowski  w naszej szkole!  Teraz  nowy  SAMORZĄD  MA GŁOS   :)

Zadowoleni z efektów naszej pracy pozdrawiamy wszystkich organizatorów i uczestników demokratycznych i obywatelskich wyborów!

Wioletta Kaźmierczak

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.