Sukces uczniów SOSW z Sulęcina w konkursie plastycznym pt. „Historia i współczesność Policji”

Dwie z dziesięciu wyłonionych w etapie powiatowym prac zajęło kolejno II miejsce oraz wyróżnienie w finale wojewódzkim Konkursu Plastycznego na Plakat Promujący 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej pn. „Historia i Współczesność Policji”.

Oryginalność, estetyka a przede wszystkim wrażliwość estetyczna prac sprawiła, że szef sulęcińskich policjantów postanowił nagrodzić wszystkich młodych artystów biorących udział w etapie powiatowym konkursu. Wszystkie prace na etapie powiatowym i wojewódzkim powstały pod kierunkiem nauczyciela plastyki Pani Moniki Stegeman.

 5 czerwca 2019r o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w powiatowym etapie Konkursu Plastycznego na Plakat Promujący 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej pn. „Historia i Współczesność Policji”. Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie mł. insp. Mirosław Kędziora wraz ze Starostą Powiatu Sulęcińskiego Tomaszem Jaskułą postanowili docenić wszystkich młodych artystów biorących udział w konkursie. Nagrody otrzymali: Arkadiusz Gap, Aleksandra Poznańska, Karolina Szwaczuk, Kamila Szachniewicz, Krzysztof Wołyniec, Zuzanna Woźniak, Konrad Kowalczyk, Adam Wywrocki, Dawid Cichy, Jakub Białek wraz z nauczycielem Panią Moniką Stegeman. Szef sulęcińskich policjantów osobiście spotkał się z autorami prac wręczając im nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Na laureatów konkursu czekała także niespodzianka – zwiedzanie Komendy połączone ze specjalnym pokazem na strzelnicy. Uśmiechy na twarzach gości w Komendzie były najlepszym potwierdzeniem, że wizyta w sulęcińskiej jednostce przypadła im do gustu.

Konkurs przygotowany został przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z okazji jubileuszowego roku 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.  Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Lubuski. Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie przeprowadziła etap powiatowy zmagań plastycznych. Warto zaznaczyć, że wszystkie prace cechowała oryginalność, estetyka a przede wszystkim wrażliwość artystyczna oddająca temat konkursu. Komisja wybrała 10 prac, które przeszły do etapu wojewódzkiego. Dwie z nich zostały nagrodzone:

II miejsce – Zuzanna Woźniak, uczennica Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie;

Wyróżnienie – Jakub Białek, uczeń Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie.

 6 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w finale konkursu. Celem konkursu było upowszechnianie jubileuszowej 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, propagowanie historii i tradycji Policji z lat 1919 – 1939, kształtowanie etosu służby, edukacja historyczna oraz rozbudzanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.
Do eliminacji powiatowych, które przeprowadziły Komendy Powiatowe Policji województwa lubuskiego, stanęła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Hasło przewodnie „Historia i współczesność Policji” stanowiło dla młodych ludzi inspirację do stworzenia plakatu upamiętniającego jubileusz. Etap wojewódzki konkursu, który został rozstrzygnięty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 15 maja br., wyłonił finalistów – trzech laureatów oraz trzy osoby wyróżnione.

Uroczystość wręczenia nagród, w imieniu gospodarza uroczystości, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Heleny Michalak, otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski, który powiedział: „24 lipca będziemy obchodzić okrągłe, setne urodziny. Do wspólnego świętowania, które trwa cały rok, zaprosiliśmy wielu gości, a poprzez uczestnictwo w konkursie, również Was – drodzy finaliści! Dzięki Waszym pracom, niezwykle kreatywnym i pomysłowym, mogliśmy spojrzeć na siebie – policjantów i naszą codzienną służbę oczami młodych ludzi XXI wieku. Warto podkreślić, że nie mieliście łatwego zadania. Plakat jest formą trudną. Wy musieliście połączyć tę formę z historią i zamknąć w jednym obrazie nasze policyjne dzieje. Odwoływaliście się do symboli, pracowaliście kolorami, wykorzystywaliście różne techniki plastyczne. Wybór tych najlepszych prac był niełatwy, bo każdy projekt miał w sobie „to coś”, był niepowtarzalny i wyjątkowy. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli się tego wyzwania. Gratuluję Wam odwagi, determinacji i niezwykłych talentów”.

Komendant Głąbowski podziękował dyrektorom szkół, nauczycielom i fundatorom nagród, podkreślając potrzebę organizacji podobnych inicjatyw oraz zwracając uwagę na wartość uczestnictwa w konkursach, które z pewnością przyczyniają się do kreowania pozytywnych wzorców zachowań, rozwijania pasji i pogłębiania wiedzy. Zwrócił się także do zwycięzców gratulując im wspaniałej wyobraźni i plastycznych uzdolnień.

W uroczystości uczestniczyli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa, w imieniu Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Jerzego Kaliszana – Pan Dariusz Sapkowski, Dyrektor Zasobów Ludzkich i Administracji firmy ICT Poland Małgorzata Kaźmierczak-Dubaj, koordynatorzy etapu powiatowego z Komend Powiatowych Policji oraz rodziny finalistów. Uroczystość uświetnił – przygotowany przez Komendę Główną Policji – film promujący 100. Rocznicę Powstania Policji Państwowej.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.