Majowe święta

Święta MajoweTegoroczne obchody polskich świąt narodowych – Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej , Święta Pracy czy Dnia Zwycięstwa przebiegły nietypowo. Nie mogliśmy spotkać się na wspólnym apelu upamiętniającym tak ważne dla Polaków rocznice, nie mogliśmy wspólnie zaśpiewać najpiękniejszych patriotycznych piosenek i pieśni.

Zdalne nauczanie nie stało się jednak przeszkodą – nauczyciele przygotowali tematyczne karty pracy (oddziały przedszkolne, ZET, wwr), tematy lekcji historii, języka polskiego i zajęć z wychowawcą nawiązywały do tych pięknych majowych świąt.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego
Barbara Nowak-Mazurczak Wioletta Kaźmierczak

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Akcji Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Nasz Szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej Akcji Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Za aktywne wspieranie akcji oraz podjęte działania zostaliśmy wyróżnieni dyplomem. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w obchody 77. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Barbara Nowak-Mazurczak, Wioletta Kaźmierczak
Samorząd Uczniowski

Dyplom Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (1)-1


Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zarządzenie Dyrektora SOSW (z dnia 05.05.2020)

ZARZĄDZENIE NR 9/2019/2020
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie
z dnia 05.05.2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Sulęcinie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej SOSW oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Danuta Malinowska
Dyrektor SOSW w Sulęcinie

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Akcja Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

grafkaNasz Szkoła, jak co roku, bierze udział w ogólnopolskiej Akcji Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
W ten sposób upamiętniamy powstanie w getcie warszawskim,które wybuchło 19 kwietnia 1943 r.oraz chcemy przypomnieć o wszystkich tych ludziach, którzy bohatersko walczyli o swoją wolność. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do Akcji Żonkile.

Więcej informacji można uzyskać na stronie muzeum:
https://www.facebook.com/polinmuseum

Barbara Nowak-Mazurczak, Wioletta Kaźmierczak
Samorząd Uczniowski

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Życzenia dla naszych Uczniów, Rodziców i Opiekunów…

życzenia...

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Życzenia świąteczne…

SOSW-zyczeniaW2020

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj