Zarządzenie nr 9/2020/2021 w sprawie organizacji zdalnego nauczania w SOSW w Sulęcinie

PDF – Zarządzenie nr 9-2020-2021 w spr. zdalnego nauczania w SOSW w Sulęcinie

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

„Pomagamy ptakom przetrwać zimę”

W piątek 05.03.2021r w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  odbyło się wręczenie nagród dzieciom z oddziału przedszkolnego, które wzięły udział w konkursie plastycznym pod tytułem  „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”.

Organizator konkursu, nauczyciel wychowania przedszkolnego, wyróżnił wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie. Nagrodą dla każdego dziecka była książka z podziękowaniem za udział w konkursie. Każda grupa przedszkolna otrzymała dyplom i pokarm dla ptaków, który zaniosły do miejskiego parku w celu umieszczenia w karmnikach dla ptaków.

Celem konkursu było rozwijanie sprawności manualnej dzieci, poszerzenie posiadanych przez  nich wiadomości na temat gatunków ptaków i uświadomienie konieczności systematycznego dokarmiania ptaków pozostających w naszym kraju na zimę.

Prace zostały wystawione na specjalnie zorganizowanej wystawie w oddziale przedszkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Licytacja charytatywna

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN ZFS 2021

TABELA MAKSYMALNYCH DOPŁAT NA ROK… ZAŁ. 2

UMOWA POŻYCZKI zał. 10

WNIOSEK O DOF. DO WYPOCZYNKU ORG. PRZEZ PRACODAWCĘ ZAŁ. 5

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU ZAŁ. 6

WNIOSEK O POMOC MATERIALNĄ ZAŁ. 7

WNIOSEK O PRZYZNAIENIE POŻYCZKI za. 9

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ ZAŁ. 8

WNIOSEK WCZASY POD GRUSZĄ ZAŁ. 4

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZAŁ. 3

ROCZNY PLAN ZAŁ. 1

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Sulęciński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

POMOC-PRAWNA

Informacja ogólna

załącznik nr 1 do informacji ogólnej-oświadczenie beneficjenta

załącznik nr 2 do informacji ogolnej-zaświadczenie_o_pomocy_de_minimis

harmonogram pracy punktów

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Wznowienie zajęć

 

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie i uczestnicy zajęć SOSW w Sulęcinie rozpoczynają naukę w trybie stacjonarnym w ścisłym reżimie sanitarnym.

Danuta Werner

Dyrektor SOSW w Sulęcinie

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj